امیر فروردین

مهندس امیر فروردین

متولد 25 بهمن ماه سال 1371

فارغ التحصیل رشته شبکه های رایانه ای با گرایش امنیت در شبکه

متخصص در امور وب سایت و شبکه های رایانه ای